Resultaatgericht Samenwerken

Met Resultaatgericht Samenwerken (RGS) krijgt u grip op de directe én indirecte kosten, klanttevredenheid, de continuïteit van de processen, sturingsmogelijkheden en rendementsverbetering. Dit zijn slechts enkele van de talloze voordelen die RGS biedt.

Werken met prestatieafspraken
Vanaf het allereerste begin zitten partijen gezamenlijk aan tafel en ontwikkelen de meest optimale aanpak voor een gebouw of complex. Om één en ander vast te leggen en meetbaar te maken wordt gewerkt met prestatieafspraken.
Ketensamenwerking is een gevleugelde, maar ook beladen term in bouwend en beherend Nederland. Het blijft vaak bij ‘niet al te concrete beloften’. RGS vormt een uitzondering. Hiermee is inmiddels al zo’n 20 jaar ervaring opgedaan.

Video RGS

Publicaties

De stichting RGS heeft in samenwerkingsverbanden verschillende leidraden gerealiseerd, voor opdrachtnemers en voor opdrachtgevers. Klik voor meer info op de knop.

VGO-keur

Het VGO-keur geeft aan dat een bedrijf voldoet aan de basale eisen van Resultaatgericht samenwerken.

Kwaliteit in balans

‘Kwaliteit in Balans’ (KiB) is een handige digitale tool om kwaliteit van woningen te meten en bespreekbaar te maken. Kijk voor meer informatie op de pagina: Kwaliteit in balans.

Publicatie
Sinds 2016 is het mogelijk om het Kwaliteit in Balans Normenboek te bestellen.

Community of Practice

Om het delen van kennis over RGS te bevorderen en de toepassing te versnellen, is een zogenoemde Community of Practice Resultaatgericht Samenwerken opgezet. Heeft u een lidmaatschap? Dan heeft u toegang tot het platform RGS en tot de COP. U kunt daar al uw vragen stellen en meedenken over de doorontwikkeling van RGS.

Programmamanager RGS

Per 1 januari 2017 is Remco Spiering bij de Stichting RGS in de rol van programmamanager aan de slag gegaan als ambassadeur van het gedachtengoed van resultaatgericht samenwerken (RGS). ‘RGS is een vernieuwende onderhoudsaanpak die steeds meer aan populariteit wint’, vertelt hij. ‘Met lagere kosten, budgetzekerheid, een betere kwaliteit en een hogere bewonerstevredenheid. Ik zal fungeren als vraagbaak aan zowel de opdrachtgeverskant als aan de opdrachtnemerskant om RGS verder te promoten.’

Neem contact op met Remco