RGS NL

Netwerk

Het RGS Netwerk bestaat uit partijen die zich actief bezighouden met RGS. De meeste van deze partijen zijn actief op het gebied van het delen en verspreiden van RGS-kennis. Elke partij organiseert interessante bijeenkomsten die in het teken staan van leren van elkaar, het volgen van ontwikkelingen en het uitwerken van nieuwe ideeën inzake RGS. En dat in de breedste zin van het woord. De diverse partners binnen het RGS netwerk hebben de verbinding met elkaar gezocht en gevonden, hetgeen heeft geresulteerd in een nauwe(re) samenwerking tussen deze initiatieven. De stichting RGS faciliteert deze samenwerking.

Het RGS netwerk bestaat uit partijen die allen 5 kernwaarden delen. De partners in het RGS Netwerk:

  • Onderschrijven de essentie van resultaatgericht samenwerken en zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van RGS
  • Werken samen aan de gezamenlijke doelstelling: het uitdragen en (door-)ontwikkelen van RGS
  • Dragen ieder RGS actief uit en hanteren daarbij de RGS methodiek, zoals vastgelegd in de Leidraden, als uitgangspunt
  • Organiseren activiteiten om RGS kennis te delen.
  • Informeren elkaar over elkaars activiteiten

Het RGS netwerk kent momenteel de volgende partners, die allen deze kernwaarden delen. Voor meer informatie inzake de afzonderlijke initiatieven kunt u op het logo te klikken.