RGS NL

Masterclass resultaatgericht samenwerken voor directies en management

Procesfasen kennen en toepassen

De directeur/manager die succesvol wil zijn in RGS moet de procesfasen kennen en toepassen. Van het portefeuillebeleid van de opdrachtgever, aanbesteden en acquireren tot het opstellen van de raamovereenkomst en het bepalen van de kwaliteitsuitgangspunten. Deze fasen staan beschreven in het boek ‘Leidraad RGS bij Investeren en Onderhoud’, ontwikkeld door TNO en OnderhoudNL. Ze vormen de basis voor deze masterclass.

De ins en outs van RGS

In deze Masterclass gaan we met u aan de slag om het gedachtengoed en de inhoud van RGS te implementeren in uw eigen organisatie en van daaruit naar de partijen in de keten. Op die manier werken we aan meer efficiency, betere samenwerking, lagere proceskosten, kortere doorlooptijden, betere sturing op kwaliteit in relatie tot kosten, grotere tevredenheid en vertrouwen bij opdrachtgevers en gebruikers en duidelijke communicatie tussen de partijen in projecten. Alle onderwerpen komen aan de orde om u te prikkelen, ze zijn geen verdieping in resultaatgericht samenwerken.

Wat leert u?

• Achtergrond en aanleiding RGS
• Communicatie, cultuur, competenties
• RGS als antwoord op veranderingen in de markt
• RGS-procesmodel en VGO-Keurmerk
• INK-managementmodel
• Organisatieontwikkeling, valkuilen, en visievorming

Na deze training…

kent u de procesfasen van RGS en weet u wat dit betekent voor uw organisatie, de cultuur en de competenties van het management en de medewerkers.

Duur
2 bijeenkomsten in 2-3 weken van 13.00-19.00 uur
Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een diner

Aantal deelnemers
14 - 20

Voor wie?
Directie en management van vastgoedonderhoudsbedrijven en opdrachtgevers

Meer informatie over de masterclass Masterclass resultaatgericht samenwerken voor directies en management < Terug naar het overzicht