RGS NL

Masterclass resultaatgericht samenwerken voor directies en management

De procesfasen beschreven in het boek ‘Leidraad RGS bij Investeren en Onderhoud’, ontwikkeld door TNO, SBRCURnet en OnderhoudNL, zijn de basis voor deze masterclass. De directeur/manager die succesvol wil zijn in RGS moet de projectfasen kennen en toepassen. Deze procesfasen omvatten onder meer: portefeuillebeleid van de opdrachtgever, aanbesteding en acquireren, opstellen raamovereenkomst, bepalen kwaliteitsuitgangspunten.

In de Masterclass gaan we met u aan de slag om het gedachtengoed en de inhoud van RGS te implementeren in uw eigen organisatie en van daaruit naar de partijen in de keten. Op die manier werken we aan meer efficiency, betere samenwerking, lagere proceskosten, kortere doorlooptijden, betere sturing op kwaliteit in relatie tot kosten, grotere tevredenheid en vertrouwen bij opdrachtgevers en gebruikers en duidelijke communicatie tussen de partijen in projecten. Alle onderwerpen komen aan de orde om u als deelnemer te prikkelen, ze zijn geen verdieping in Resultaatgericht samenwerken.

Programma
• Achtergrond en aanleiding RGS;
• Communicatie, cultuur, competenties;
• RGS als antwoord op veranderingen in de markt;
• RGS procesmodel en VGO-Keurmerk;
• INK-managementmodel;
• Organisatieontwikkeling, valkuilen, en visievorming;

Doelen training
Na deze masterclass kent u de procesfasen van RGS en weet u wat dit betekent voor uw organisatie, de cultuur en de competenties van het management en de medewerkers.

Doelgroep
Directie en management

Duur
Twee bijeenkomsten in 2-3 weken van 14.00-19.00 uur. 
Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een diner.

Meer informatie over de masterclass Masterclass resultaatgericht samenwerken voor directies en management < Terug naar het overzicht