RGS NL

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) verdieping - Vastgoedmanager

Vastgoedsturing is een nieuw begrip in de vastgoed onderhoud sector. Steeds meer opdrachtgevers hebben assetmanagers. De vastgoedonderhoudsbedrijven zullen steeds meer op het niveau van assetmanagement moeten mee praten denken en adviseren. De verdiepingstraining laat u zien met welke overwegingen een vastgoedbeheerder te maken krijgt op portfolio en asset niveau. De volgende vragen worden beantwoord: wat is vastgoed-rekenen en met welke factoren wordt allemaal rekening gehouden bij investeringsprojecten? Wat betekent de nieuwe woningwet voor de afdeling Vastgoed en de Vastgoedbedrijven?.

Programma
• De nieuwe woning wet en haar consequenties
• Vastgoed management 
• Definiëren van onderhoud- en investeringsprojecten 
• Portefeuille management 
• Assetmanagement

Doelen training
Na het volgen van deze training weet u wat porfolio en assetmanagement is en heeft u een kijkje gekregen in hoe rendement berekeningen gemaakt worden.

Doelgroep
Projectleiders, calculatoren, middenkaderfunctionarissen, projectleiders opdrachtgevers die de training Resultaatgericht samenwerken voor middenkader hebben afgerond en die vastgoedeigenaren gaan adviseren in de totaal onderhoud.

Duur
1 dagdeel van 19.00 – 22.00 uur.

Meer informatie over de masterclass Resultaatgericht Samenwerken (RGS) verdieping - Vastgoedmanager < Terug naar het overzicht