RGS NL

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) voor middenkader

Resultaatgericht samenwerken binnen een bedrijf betekent dat ook het middenkader anders moet gaan werken. Projecten moeten vanuit een ander oogpunt benaderd worden, vanuit de lange termijn. Daarvoor moeten de  uitgangspunten van de opdrachtgever en vervolgens de kosten en de onderhoudsscenario’s bepaald worden, de projecten goed voorbereid, uitgevoerd en na afloop moeten de prestaties gemonitord  worden.

Programma

Module 1: Basis RGS (twee dagdelen)
• Achtergrond en aanleiding RGS
• Voorbereidingsplanning en AK
• RGS procesmodel
• Startdocument en kwaliteitsuitgangspunten

Module 2: Vastgoedmanagement*

Module 3: specificeren (twee dagdelen)
• Van portefeuillebeleid naar complex strategie
• Kwaliteit uitgangspunten
• Prestatie indicatoren
• Inspectie opname
• Scenario’s activiteiten

Module 4: Inspecties, scenario’s en netto contante waarde (NCW) (één dagdeel)
• Inspecties
• Scenario’s
• Netto contante waarde berekenen

Module 5: Optimaliseren opdracht en voorbereiding (één dagdeel)
• Optimaliseren
• Opdrachtverstrekking
• Voorbereiding
• Borging KIB-kwaliteitsplan.

Module 6: Ketensamenwerking, inkoop en kwaliteitsbeheersing.
• Keten samenwerking en keurmerk vastgoed onderhoud (VGO) 
• Inkoop strategieën 
• Overeenkomsten
• Kwaliteitsmanagement 
• Faalkosten beheersing
• Risicomanagement
• Leren en inrichten PDCA-cycli 
• Evalueren en Borgen

*Module 2 is gericht op totaal onderhoud en mensen die de vastgoedeigenaar gaan adviseren. Deze module zal als aanvulling apart aangeboden worden via de RGS verdieping Vastgoedmanager.

Doelen training
Deze trainingen vormen de basis voor het succesvol toepassen van de RGS methodiek binnen uw organisatie. Na deze trainingen kent u de procesfasen van RGS en kunt u deze toepassen binnen uw organisatie. U leert over het “waarom” de achtergronden, u leert het “hoe”; methodiek en instrumenten en u leert over het “wat”; toepassingen en resultaten, om zo optimaal mogelijk van dit sterke proces model gebruik te kunnen maken.

Doelgroep
Asset managers, project- managers en leiders, calculatoren, werkvoorbereiders, adviseurs kwaliteit , middenkaderfunctionarissen, opdrachtgevers- en nemers.

Wij adviseren u dringend uw opdrachtgever/-nemer mee te nemen naar de training. Het voordeel hiervan is dat er veel onderling begrip ontstaat.

Duur
Vier bijeenkomsten van 14.00-21.00 uur. De bijeenkomsten liggen ongeveer 3 weken uit elkaar in verband met het huiswerk.
Bij iedere bijeenkomst wordt tussendoor gedineerd.

Meer informatie over de masterclass Resultaatgericht Samenwerken (RGS) voor middenkader < Terug naar het overzicht