RGS NL

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) voor middenkader

Focus op de lange termijn

Resultaatgericht samenwerken binnen een bedrijf vraagt ook een andere werkwijze van het middenkader. Projecten worden meer vanuit de lange termijn benaderd. Daarvoor moeten de uitgangspunten van de opdrachtgever en vervolgens de kosten en de onderhoudsscenario’s bepaald worden, de projecten goed voorbereid, uitgevoerd en na afloop moeten de prestaties gemonitord worden.

Nieuwe leidraad

Naar aanleiding van de komst van de vernieuwde Leidraad RGS die in 2021 uitgekomen is, is de training geheel aangepast.

Wat leert u?

Deze training bestaat uit 5 dagen:

Dag 1: Vastgoedfunctie en variantenstudie

 • Aanleiding, governance en vastgoedfunctie
 • Essentie RGS
 • RGS-procesmodel
 • Integraal vastgoedbeheer
 • Variantenstudie

Dag 2: Afwegingskader en kwaliteitsuitgangspunten

 • Startdocument
 • Afwegingskader
 • Participatie, communicatie en betrokkenheid
 • Planning en begroten voorbereiding
 • Kwaliteitsuitgangspunten
 • Prestatie indicatoren

Dag 3: Netto contante waarde berekenen en scenario's

 • Inspecties en inventarisaties
 • Netto contante waarde berekening
 • Scenario's
 • Prestatie-eisen
 • Risico-management
 • Meerjaren onderhoud begroting (MJOB)
 • Investering begroting
 • Optimaliseren scenario

Dag 4: Meerjaren onderhoudsbegroting, Autoriteit Consument en Markt (ACM) en implementatie

 • Definitief scenario
 • Definitief activiteitenplan
 • Definitief MJOB
 • Definitief activiteitenplan
 • Definitieve prestatie-eisen
 • Contracten en overeenkomsten
 • Mededinging
 • Implementatie

Dag 5: Kwaliteitsmanagement en presentatie businesscase

 • Toepassing plan/do/check/act cycli
 • Faalkosten beheersing
 • Kwaliteitmanagement systeem
 • Presentaties businesscase

Na deze training

 • kent u de basistechnieken voor het succesvol toepassen van de RGS-methodiek binnen uw organisatie
 • kent u de procesfasen van RGS en kunt u deze toepassen binnen uw organisatie
 • kent u het ‘waarom’ (de achtergronden), het ‘hoe’ (methodiek en instrumenten) en het ‘wat’ (toepassingen en resultaten), om zo optimaal mogelijk van dit sterke procesmodel gebruik te kunnen maken.

Duur
5 bijeenkomsten van 14.00 tot 21.00 uur, inclusief diner. De bijeenkomsten liggen ongeveer 3 weken uit elkaar in verband met het huiswerk

Aantal deelnemers
10 - 14

Voor wie?

 • Assetmanagers
 • projectmanagers en -leiders
 • calculatoren
 • werkvoorbereiders
 • adviseurs kwaliteit
 • middenkaderfunctionarissen
 • opdrachtgevers- en nemers

Wij adviseren u dringend uw opdrachtgever/-nemer mee te nemen naar de training. Het voordeel daarvan is dat u beter leert samen te werken en elkaar beter gaat begrijpen.

 

Meer informatie over de masterclass Resultaatgericht Samenwerken (RGS) voor middenkader < Terug naar het overzicht