RGS NL

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) voor uitvoerders

Resultaatgerichte uitvoering

Projecten uitvoeren volgens het RGS-model vraagt van u als uitvoerder een andere manier van werken dan u gewend bent. Zo moet u op de hoogte zijn van de (kwaliteits)afspraken die gemaakt zijn en tijdens het werk en bij de oplevering communiceren met de opdrachtgever, gebruikers en uw leidinggevende. Daarnaast moet u continu de vinger aan de pols houden of het werk volgens de afgesproken onderhoudsscenario’s wordt uitgevoerd, zodat u eventueel maatregelen kunt treffen. In deze training komt het allemaal aan bod.

Wat leert u?

 • Projectuitvoering en oplevering:
  - basiskennis RGS-proces
  - uitvoering met procesbeheersing
  - kwaliteit van het werk
  - werkomstandigheden
  - oplevering aan de hand van prestatie-eisen
 • Beheer:
  - aanvullende maatregelen
  - evalueren proces en resultaat
 • Communicatie:
  - communiceren met opdrachtgever en klanten

Na deze training…

 • kunt u met kennis van zaken resultaatgericht uw werk uitvoeren

Duur
2 dagen in 2 weken, van 09.00 - 16.00 uur

Aantal deelnemers
9 - 14

Voor wie?
Uitvoerders, teamleiders, voorlieden en overige aansturende medewerkers tijdens de uitvoering.

Meer informatie over de masterclass Resultaatgericht Samenwerken (RGS) voor uitvoerders < Terug naar het overzicht