RGS NL

Resultaatgericht Samenwerken (RGS) voor uitvoerders

Als uitvoerder moet u binnen het resultaatgericht samenwerken rekening houden met diverse aspecten. Zo moet u op de hoogte zijn van de (kwaliteits)afspraken die gemaakt zijn, u moet tijdens het werk en bij de oplevering communiceren met de opdrachtgever, gebruikers en uw leidinggevende. Daarnaast moet u continu vinger aan de pols houden of het werk volgens de afgesproken onderhoudsscenario’s wordt uitgevoerd, zodat u eventueel maatregelen kunt treffen. Dit verlangt een andere manier van werken die in de training aan de orde zal komen.

Programma
• Projectuitvoering en oplevering:
  - basis kennis RGS proces
  - uitvoering met procesbeheersing
  - kwaliteit van het werk
  - werkomstandigheden
  - oplevering aan de hand van prestatie-eisen
• Beheer:
  - aanvullende maatregelen
  - evalueren proces en resultaat
• Communicatie:
  - communiceren met opdrachtgever en klanten

Doelen training
Na deze training kunt u op basis van uw kennis van RGS, resultaatgericht uw werk uitvoeren.

Doelgroep
Uitvoerders, teamleiders, voorlieden, overige aansturende functies tijdens de uitvoering.

Duur
Twee dagen in twee weken tijd van 08.30-16.30 uur.

Meer informatie over de masterclass Resultaatgericht Samenwerken (RGS) voor uitvoerders < Terug naar het overzicht