RGS NL

Risicomanagement bij Resultaatgericht Samenwerken

Het onderhoudsbedrijf als meerwaardeleverancier

Onderhoudsbedrijven ontwikkelen zich steeds meer van capaciteits- tot meerwaardeleverancier. Bij resultaatgericht samenwerken bijvoorbeeld, treden ze op als ketenpartner. Ze vervullen een grotere rol in het ontwerpen van een oplossing in plaats van het recht-toe-recht aan uitvoeren van wat een opdrachtgever of adviseur heeft voorgeschreven. Deze grotere rol brengt automatisch een grotere verantwoordelijkheid met zich mee en die resulteert in een hoger risicoprofiel. Risico’s zitten dan in alle fases van het proces, inclusief het beheer. Het managen van risico’s is dus vooral voor bedrijven die actief zijn in complexe projecten (zoals bij resultaatgericht samenwerken) van groot belang.

Direct toepasbaar

In deze training komen concrete methoden en instrumenten voor risicomanagement aan de orde die u direct kunt inzetten. U werkt met herkenbare voorbeelden uit het vastgoedonderhoud en gaat aan de slag met een case uit uw bedrijf.

Wat leert u?

 • De definities rondom ‘risico’, ‘kans’, ‘waarschijnlijkheidsbegrip’ en de consequenties hiervan
 • Koppeling risicomanagement aan projectbeheersingsaspecten
 • Risico-tolerantie: wat is er erg, voor ons project, ons bedrijf en de gehele keten?
 • Generieke risicobeheerstrategie
 • Samenhang generiek risicomanagement met specifiek V&G-risicomanagement
 • Methodisch inbedden van risicomanagement in het bedrijfsproces
 • Juridische en financiële aspecten en tools voor risicomanagement
 • Diverse methodes en gebruik risicodossier
 • Introductie in foutenboom en scenario-denken
 • Aan de slag met de checklist risico’s bij groot onderhoud en renovatie
 • Werken aan eigen case

Na deze training…

 • heeft u basiskennis van risicomanagement
 • heeft u een kernachtig actieplan voor de keten en eigen organisatie of uw eigen project

Duur
1 bijeenkomst van 14.00 tot 21.00 uur, inclusief diner

Aantal deelnemers
8 - 12

Voor wie?
ondernemers, middenkadermedewerkers van onderhoudsbedrijven of corporaties die de training ‘Resultaatgericht samenwerken middenkader’ hebben gevolgd.

Wij adviseren u uw ketenpartner en/of opdrachtgever/-nemer mee te nemen naar de training. Het voordeel hiervan is dat er veel onderlinge samenwerking, inzicht en begrip ontstaat.

Meer informatie over de masterclass Risicomanagement bij Resultaatgericht Samenwerken < Terug naar het overzicht