RGS NL

Risicomanagement bij Resultaatgericht Samenwerken

In het vastgoedonderhoud is het gebruikelijk dat werken tegen vooraf overeengekomen condities worden gerealiseerd. Een vaste prijs (in plaats van werken op basis van regie) maakt hier in het grootste deel van de gevallen onderdeel van uit. Inzicht in mogelijk optredende risico’s, en hoe die te beheersen, is dus ook van belang. Onderhoudsbedrijven voeren bovendien doorlopend projecten uit. Daarom is naast het technisch vakmanschap een competente manier van projectmanagement noodzakelijk gedurende het gehele traject, van opstellen van advies, ontwerp (offerte) en werkbegroting tot tussentijdse voortgangsbewaking bij de uitvoering en de nacalculatie.

De onderhoudsbedrijven ontwikkelen zich steeds vaker van capaciteits- tot meerwaardeleverancier dan wel ketenondernemer zoals bij resultaatgericht samenwerken. Daardoor is sprake van een grotere rol in het “ontwerpen” van een oplossing in plaats van het recht-toe-recht aan uitvoeren van wat een opdrachtgever of adviseur heeft voorgeschreven. Deze grotere rol brengt automatisch een grotere verantwoordelijkheid met zich mee. En deze grotere verantwoordelijkheid resulteert in een hoger risicoprofiel. Risico’s zitten dan in alle fases van het proces inclusief  het beheer. Het managen van risico’s is dus met name voor bedrijven die actief zijn in complexe projecten (zoals bij resultaatgericht samenwerken) van groot belang.

In de training komen concrete methoden en instrumenten aan de orde die op het gebied van risicomanagement ingezet kunnen worden. Door het gebruik van herkenbare voorbeelden uit het vastgoedonderhoud en het werken uit een case uit het bedrijf sluit de training aan bij de dagelijkse praktijk van de deelnemer.

Programma
• De definities rondom “risico”, “kans”, “waarschijnlijkheidsbegrip” en de consequenties hiervan
• Koppeling risicomanagement aan projectbeheersing-aspecten
• Risico-tolerantie: Wat is er erg, voor ons project of ons bedrijf (en) en de gehele keten 
• Generieke risicobeheer strategie 
• Samenhang generiek risicomanagement met specifiek V&G-risicomanagement
• Methodisch inbedden van risicomanagement in het bedrijfsproces
• Juridische en financiële aspecten en tools risicomanagement
• Diverse methodes en  gebruik risicodossier
• Introductie in foutenboom en scenario-denken
• Aan de slag met de checklist risico’s bij groot onderhoud en renovatie
• Werken aan eigen case

Doelen training
Na deze training heeft de deelnemer basiskennis van risicomanagement en heeft hij een kernachtig actieplan voor de keten en eigen organisatie of het eigen project dat hij gekozen heeft.

Doelgroep
Ondernemers, middenkadermedewerkers van onderhoudsbedrijven of corporaties die de training Resultaatgericht samenwerken voor middenkader hebben gevolgd.

Wij adviseren u uw ketenpartner en/of opdrachtgever/-nemer mee te nemen naar de training. Het voordeel hiervan is dat er veel onderlinge samenwerking, inzicht en begrip ontstaat.

Duur
Eén bijeenkomst van 14.00 tot 21.00 uur, inclusief diner

Meer informatie over de masterclass Risicomanagement bij Resultaatgericht Samenwerken < Terug naar het overzicht