RGS NL

Publicaties

De stichting RGS biedt diverse publicaties, video's, modelcontracten en opleidingen aan met als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en het daarbij toepassen van resultaatgericht samenwerken. Alle publicaties van St. RGS zijn gratis te downloaden. Ook kunt u publicaties als drukwerk bestellen, tegen kostprijs.

 

Video inhoudelijke uitleg RGS - Resultaatgericht Samenwerken

Inhoudelijke uitleg RGS - Resultaatgericht SamenwerkenResultaatgericht Samenwerken (RGS) leidt tot duurzamer beheer en onderhoud van vastgoed en biedt daarbij zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers voordelen. Het onderhoudsbedrijf denkt vooraf mee over de slimste onderhoudsaanpak op basis van de economische levensduur van vastgoed en werkt daarbij nauw samen met de opdrachtgever. Deze samenwerking leidt aantoonbaar tot een forse daling van de onderhoudskosten. Daarbij verbetert de kwaliteit, verkort de doorlooptijd en verbetert de klanttevredenheid. RGS levert grip op directe kosten, indirecte kosten én het proces, biedt continuïteit, meer sturingsmogelijkheden en rendementsverbetering. Het volledige RGS-proces is uitgebreid beschreven in de Leidraad RGS bij Investeren en Onderhouden, verkrijgbaar via de Stichting RGS op www.rgsnl.nl. Deze film beschrijft het gehele RGS-proces en de voordelen ervan.
Online versieGratis Downloaden