Aan de slag

Kom in actie
 

Grip op directe én indirecte kosten, het proces en klanttevredenheid. Dit zijn slechts enkele van de talloze voordelen die Resultaatgericht samenwerken (RGS) vastgoedbeheerders biedt ten opzichte van traditioneel aanbesteden. Daarom kiezen steeds meer vastgoedbeheerders voor RGS: dé standaard bij onderhouden, renoveren en verduurzamen van bestaand vastgoed. Ga ook aan de slag met RGS. Doe de onderstaande scan en maak gebruik van de kant-en-klare presentatie om RGS binnen jouw bedrijf of organisatie te introduceren. Bij Publicaties staan handzame hulpmiddelen en folders over RGS. Onze webinars bieden ook veel informatie voor zowel starters als gevorderden.

RGS-scans

De RGS-scans zijn bedoeld om een eerste inzicht te geven waar een bedrijf staat als het gaat om resultaatgericht samenwerken. De scan beoogt antwoord te geven op de vraag: Is RGS iets voor mijn organisatie (op dit moment)? Op basis van de antwoorden volgt een individuele terugkoppeling en advies.

De scans zijn ontwikkeld in samenwerking met Aedes, Bouwend Nederland en OnderhoudNL.

Wat wel en wat niet

Geen RGS Wel RGS
 • Opdrachtgever schrijft werkzaamheden voor
 • Opdrachtgever schrijft eisen voor op basis van een functionele omschrijving of prestatie-eisen
 • Opdrachtgever bepaalt activiteiten
 • Opdrachtnemer adviseert en werkt de beste aanpak uit in onderhoudsscenario’s met activiteiten en bijbehorende begroting (MJOB).
 • Focus op de prijs voor één ingreep
 • Focus op kosten voor de hele exploitatieperiode
 • Lage budgetzekerheid, meerjarige investerings- en onderhoudsbegrotingen zijn niet haalbaar
 • Budgetzekerheid en meerjarige investerings- en onderhoudsbegrotingen die kloppen
 • Lage efficiency, hoge faalkosten en meerwerk
 • Optimaal ontwerp, lagere kosten over de exploitatieperiode zonder meerwerk
 • Opdrachtgever krijgt lastig grip en controle op proces en kosten
 • Opdrachtgever staat meer op afstand en dat stelt hogere eisen aan het waarborgen van overeengekomen prestaties
 • Selectie opdrachtnemers op laagste prijs
 • Selectie opdrachtnemer op competenties en prijs-kwaliteitverhouding
 • Opdrachtnemer gaat een inspanningsverplichting aan
 • Opdrachtnemer gaat een resultaat- of prestatieverplichting aan
 • Contractduur: uitvoeringsperiode met aflopende garantieperiode van enkele jaren (bijvoorbeeld 4 jaar)
 • Contractduur: uitvoeringsperiode met aflopende garantieperiode van enkele jaren (bijvoorbeeld 4 jaar)

Presentatie Introductie RGS

Deze presentatie is bedoeld als kennismaking met RGS. Een handig hulpmiddel bij de introductie van RGS in samenwerkingen of organisaties, of voor kennisoverdracht. In de presentatie komen de volgende onderdelen aan bod:

 • De maatschappelijke woon- en bouwopgave
 • Werksoorten en integrale aanpak
 • Essentie RGS
 • Waarom samen?
 • Inkoop- & samenwerkingsvormen
 • Rollen opdrachtgever & opdrachtnemer
 • Is het simpel? Nee!
 • Zelf aan de slag