RGS NL

Resultaatgericht Samenwerken

Resultaatgericht Samenwerken

Het Platform Resultaatgericht Samenwerken (Platform RGS) is in 2015 opgericht met als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en het daarbij toepassen van resultaatgericht samenwerken.

In het Platform RGS brengen wij de kennis en kunde samen van onder meer woningcorporaties, vastgoedonderhoudsbedrijven, brancheverenigingen zoals Aedes en OnderhoudNL en kennis- en onderwijsinstellingen zoals TNO, Hogescholen en Universiteiten.

Wij beheren, delen en ontwikkelen kennis en faciliteren, informeren en inspireren opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers over het toepassen van resultaatgericht samenwerken. Dat doen wij via persoonlijk contact, het Platform RGS, publicaties, opleidingen en trainingen en overige relevante, specifiek voor RGS ontwikkelde tools.