Paul Uppelschoten: ‘RGS breder toe te passen dan ik eerder dacht’

Huybregts Relou van VB Groep bouwt voor renovatieonderhoud graag aan langjarige samenwerkingen met opdrachtgevers en vaste bouwpartners. Zo kun je projectoverstijgend meedenken en afspraken maken. De organisatie is daar op ingericht met gespecialiseerde vaste teams. Volledig in lijn met het gedachtengoed van Resultaatgericht Samenwerken. Directeur Paul Uppelschoten had zich niet gerealiseerd dat RGS inmiddels breed wordt toegepast, óók bij (vervangende) nieuwbouw.

Op het moment dat ik directeur Paul Uppelschoten van Huybregts Relou spreek, komt hij net uit een overleg met het managementteam. Het gesprek ging over de trends in de wereld van energetische renovatie en hoe daarop in te spelen. Uppelschoten: "Wij werken veel voor woningcorporaties. Je ziet dat ze aan het zoeken zijn naar de beste manier om hun vastgoed te verduurzamen. Dan gaat het om techniek, de eisen rondom duurzaamheid en circulariteit én over de communicatie en sociale begeleiding van huurders. De vraag is in hoeverre je je opdrachtgever hierin kunt en wilt ontzorgen." Voor Huybregts Relou is het antwoord trouwens helder: "Je kunt beter de regie nemen en je organisatie hierop inrichten."

Je opdrachtgever iets extra’s bieden

Huybregts Relou en de andere bedrijven binnen VB Groep richten zich op (vervangende) nieuwbouw en onderhoud. "Voor energierenovatie werken we met opdrachtgevers én vaste bouwpartners langjarig samen in vaste teams in continustromen. Het grote voordeel van projectoverstijgend samenwerken, is dat je op een hoger niveau meedenkt en afspraken kunt maken. Denk aan thema’s als het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, circulariteit, het toepassen van innovaties." Volgens hem laten sommige bouwbedrijven kansen liggen, omdat ze een langjarig commitment spannend vinden. "Ze denken soms nog teveel vanuit omzetmaximalisatie en inkoopmarge. Je kunt je omzet ook verhogen door iets extra’s aan te bieden met meer toegevoegde waarde voor de opdrachtgever."

VB GO als specialistenteam

Uppelschoten vertelt hoe ze de afgelopen periode het VB GO verbeterteam hebben ingericht, waarbij GO staat voor groot onderhoud. En voor ‘gaan’ natuurlijk, lacht Uppelschoten. "Medewerkers hebben in zo’n team elk hun eigen expertise en passie voor groot onderhoud. Zo hebben we medewerkers aangetrokken om de communicatie met huurders te verzorgen. Ook hebben we de functie datamanager gecreëerd; het interpreteren van en rapporteren over onderhoudsdata wordt steeds belangrijker. Een coördinator bewaakt de planning en houdt onder meer in de gaten of de afhandeling van de vergunning vanuit de Wet Natuurbescherming met bijbehorende maatregelen goed verloopt. Onze techneuten worden omringd door collega’s met andere vaardigheden en hebben zo hun handen vrij voor de techniek. Iedereen doet wat hij of zij goed kan én leuk vindt."

RGS-methode óók voor nieuwbouw

Vorig jaar won Huybregts Relou een opdracht voor vervangende nieuwbouw. "De uitvraag was prestatiegericht, volgens de methode van resultaatgericht samenwerken. Ik had me niet gerealiseerd dat RGS inmiddels veel breder wordt toegepast dan in planmatig onderhoud", vertelt Uppelschoten. "Het was een feest der herkenning. De RGS leidraad sluit heel goed aan bij wat wij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Super fijn zijn ook die modelcontracten als evenwichtige onderleggers." Hij gaat zich nu verder verdiepen in RGS en wat ervoor nodig is om eventueel het VGO-keur te behalen. Aangezien de onderhoudstak van het bedrijf al volledig is ingericht op ketensamenwerking, zal dat geen al te lastige opgave zijn.

Terug naar overzicht