Disclaimer

Stichting RGS website disclaimer
Met de website van de Stichting RGS willen wij particulieren, zakelijke relaties, potentiële leden en overige geïnteresseerden informatie bieden.

Ondanks onze voortdurende aandacht en zorg voor de actualisering en de juistheid van de gegevens, kan het voorkomen dat de informatie niet (meer) volledig of niet (meer) juist is. Aan de informatie die is opgeslagen in www.rgsnl.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Alle (auteurs)rechten op de inhoud van deze website zoals teksten, afbeeldingen of informatie in andere vorm, komen toe aan de Stichting RGS. De informatie op deze website mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting RGS. De Stichting RGS beheert de website zeer zorgvuldig en is niet aansprakelijk voor ongewenst bezoek van personen en /of virussen.

Stichting RGS e-mail disclaimer
Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het e-mailbericht te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken en niet onder derden te verspreiden. Wij verzoeken u tevens ons per e-mail te berichten over de ontvangst van het e-mailbericht. Het e-mailbericht kan vertrouwelijke informatie bevatten. Voor misbruik daarvan bent u aansprakelijk. Scan altijd een bijlage op virussen voordat deze geopend wordt. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door het gebruik en/of acceptatie van de inhoud van dit bericht. Ook niet in het geval dat de e-mail door externe factoren met vertraging is ontvangen. Er kunnen geen rechten aan de inhoud van dit bericht worden ontleend.

Disclaimer ENG: this e-mail message is intended exclusively for the addressee. If the e-mail was sent to you by mistake, we request you to destroy the e-mail and neither to use the contents nor disclose them in any manner to third parties. We also request you to inform us by (r)e-mail concerning the receipt of the e-mail message The e-mail message may contain confidential information. You are liable for abuse of this information. Always scan attachments before opening them. We do not accept any liability for any damage resulting from the use and/or acceptation of the content of this e-mail. Neither is any liability accepted if the delivery of the e-mail has been delayed as a result of external circumstances. No rights can be derived from the content of this e-mail message