Ontwikkeling

De ontwikkelingen bij het onderhouden, verduurzamen en investeren in bestaand vastgoed gaan snel. Het is belangrijk dat resultaatgericht samenwerken (RGS) goed aan blijft sluiten op deze ontwikkelingen en op behoeften vanuit de markt. Zodat resultaatgericht samenwerken goed toepasbaar blijft om gezamenlijke ambities te realiseren. Of het nu gaat om digitaliseren, data-uitwisseling, het ontwikkelen van nieuwe prestatie-eisen of om circulariteit: met resultaatgericht samenwerken kan het worden ingevuld.
 
Om dit voor elkaar te krijgen, stelt de stichting RGS jaarlijks een ontwikkelagenda op, die aansluit op de behoeften vanuit de markt. De dragende organisaties van de stichting (Aedes, OnderhoudNL, Bouwend Nederland, Techniek Nederland) brengen deze behoeften in, eventueel samen met andere netwerkorganisaties. De Programmaraad van Stichting RGS voert de ontwikkelagenda uit en stuurt de ontwikkelprojecten aan.