RGS NL

Leercirkel RGS

Om het delen van kennis over RGS te bevorderen en de toepassing te versnellen, werkt st. RGS nauw samen met de Leercirkel RGS. Als lid van de Leercirkel RGS maakt u deel uit van een netwerk van opdrachtgevers en opdrachtnemers om RGS-kennis te delen en de toepassing van RGS te versnellen. U kunt daar al uw vragen stellen en meedenken over de doorontwikkeling van RGS. Tevens kunt u nieuwe kennisbehoefte introduceren en desgewenst met behulp van vakgenoten deze kennisbehoefte invullen.

Zie: https://www.leercirkel.nl/