RGS NL

Programmaraad

De Programmaraad RGS ondersteunt het bestuur en organiseert het beheer, het delen en de ontwikkeling van publicaties, opleidingen en normen en stimuleert kennisontwikkeling, kennisdeling en kennisuitwisseling. De programmaraad stuurt, op basis van een ontwikkelagenda, beheer, ontwikkeling en vernieuwing van RGS aan.

De leden van de programmaraad hebben elk vergaande kennis op één of meer thema’s of onderwerpen van de ontwikkelagenda, dan wel vertegenwoordigen (een deel van) een brancheorganisatie.

 De samenstelling van de programmaraad RGS is als volgt:

 • Hans van der Krogt, Smits Vastgoedzorg – voorzitter
 • Egbert Kunst, Leercirkel RGS
 • Maurits Jansen, OnderhoudNL
 • Rob Withaar, OnderhoudNL
 • Joppe Duindam, Bouwend Nederland
 • Erik van Assen, Aedes
 • Gerrie van der Breggen, Aedes
 • Mark Sprenkels, Techniek Nederland
 • Twan van Grinsven, Techniek Nederland
 • Albert Hulshoff, Techniek Nederland
 • Marco Witschge, Techniek Nederland
 • Edwin Meeuwsen, secretaris

De Programmaraad werkt aan de hand van een Ontwikkelagenda aan de doorontwikkeling van RGS.

Voor het delen van kennis werkt St. RGS samen met de Leercirkel RGS.