Privacy

Het bewaken van uw privacy en het zorgdragen voor naleving van de bepalingen die zijn opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vinden wij erg belangrijk. Hieronder valt het zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens. Voor uw opdracht maken wij gebruik van uw NAW-gegevens en eventueel uw bankrekeningnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om contact met u op te nemen in verband met uw bestellingen en te controleren of uw betaling is binnengekomen. Wij hebben uw gegevens in ons bezit tot het moment waarop beide partijen aan alle verplichtingen hebben voldaan.

Persoonlijke gegevens die u via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in de administratie van de Stichting RGS. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden.

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en nooit aan derden verkocht of vrijgegeven. Het opgegeven e-mailadres is niet toegankelijk voor derden. Uw (adres)gegevens kunnen worden gebruikt om u te informeren over Stichting RGS-activiteiten. Uw gegevens kunnen worden geanalyseerd om informatie zoveel mogelijk af te stemmen op uw interesses. 

Heeft u er bezwaar tegen dat uw gegevens worden gebruikt voor het u toezenden van informatie, stuurt u dan een briefje naar de Stichting RGS, Coenecoop 5, 2741 PG Waddinxveen of naar e.meeuwsen@onderhoudnl.nl. De Stichting RGS behoudt zich het recht voor haar privacystatement aan te passen. 

Het is verstandig om het privacystatement regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van de wijze waarop Stichting RGS uw persoonlijke gegevens verwerkt. Als het privacystatement ingrijpend wordt gewijzigd zal Stichting RGS dit melden op deze website. Naast door u zelf verstrekte gegevens worden ook gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze websites. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. 

Dit laatste gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken.