RGS NL

Publicaties

De stichting RGS biedt diverse publicaties, video's, modelcontracten en opleidingen aan met als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en het daarbij toepassen van resultaatgericht samenwerken. Alle publicaties van St. RGS zijn gratis te downloaden. Ook kunt u publicaties als drukwerk bestellen, tegen kostprijs.

 

Aandachtspunten bij het aanbesteden door woningcorporaties van samenwerkingen via de RGS-methode

Aandachtspunten bij het aanbesteden door woningcorporaties van samenwerkingen via de RGS-methode.

Stichting RGS heeft samen met AKD Advocaten een informatieve notitie opgesteld over de juridische kaders van Europees aanbesteden van RGS-samenwerkingen. De stichting RGS beoogt daarmee duidelijkheid te geven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers, zodat kan worden voorgesorteerd op een mogelijke aanbestedingsplicht. De notitie beschrijft de situatie van begin 2023 voor wat betreft het huidige juridische (aanbestedingsrechtelijke) kader en de mogelijke consequenties van de beoordeling door het Hof voor zowel lopende als toekomstige RGS-samenwerkingen.

Gedrukte versie€ 12,50Excl. BTW
Online versieGratis Downloaden