Gedragscode Mededinging voor Deelname aan Methode Resultaatgericht Samenwerken

De afgelopen jaren heeft resultaatgericht samenwerken (RGS) bij onderhoud van en investeren in bestaand vastgoed een behoorlijke vlucht genomen. Steeds meer opdrachtgevers werken intensief samen met marktpartijen, met een gezamenlijke focus op te behalen resultaten om zo de doelstellingen van de opdrachtgever te realiseren. Zij doen dit, omdat RGS aantoonbaar leidt tot forse kostenreducties op uitgevoerde werken en lagere proceskosten vanwege de vergaande optimalisering van processen. Bovendien levert RGS een hogere klanttevredenheid en een betere kwaliteit op. Allemaal stevige voordelen. Bij intensieve samenwerking van opdrachtgevers met marktpartijen dienen wel de mededingingsaspecten in de gaten te worden gehouden, om mogelijke verstoring van de marktwerking te voorkomen. In deze gedragscode komen de risico’s rondom mededinging bij intensieve samenwerking in het kader van RGS expliciet aan de orde. De gedragscode bevat tevens de beheersmaatregelen om deze mededingingsrisico’s te ondervangen. RGS is een uitstekende samenwerkingsmethodiek, waarbij partijen zich bewust moeten zijn van de eventuele mededingingsrisico’s en daar vervolgens ook naar handelen. Deze gedragscode is bedoeld als ondersteuning daarbij. Het is een waardevolle aanvulling op de RGS-systematiek en draagt bij aan de robuustheid ervan.