RGS NL

Publicaties

De stichting RGS biedt diverse publicaties, video's, modelcontracten en opleidingen aan met als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en het daarbij toepassen van resultaatgericht samenwerken. Alle publicaties van St. RGS zijn gratis te downloaden. Ook kunt u publicaties als drukwerk bestellen, tegen kostprijs.

 

Kwaliteit in Balans blauwdruk

Jaar van uitgave2023

De KiB-blauwdruk is een hulpmiddel om de Kwaliteit in Balans werkwijze zoals omschreven op pagina 25 tot en met 33 van het Kwaliteit in Balans normenboek 2022 2e druk in praktijk te brengen. Met de blauwdruk wil Stichting RGS gebruikers die met Kwaliteit in Balans willen werken voorzien van een toepassing om functioneel te kunnen specificeren. Dit wil zeggen de te realiseren kwaliteit meetbaar te maken en vast te leggen. Dit kun je doen op verschillende niveaus, namelijk voor de gehele voorraad (basis- of referentiekwaliteit), deelvoorraad of projecten.

De Kwaliteit in Balans blauwdruk is een gestandaardiseerd document waarbij alle normen uit het Kwaliteit in Balans 2022 2e druk zijn toegewezen aan kwaliteitsthema’s, kwaliteitsvelden en uiteindelijk aan ruimten, bouwdelengroepen en bouwdelen waar deze normen in voor kunnen komen. Hiermee zijn bijvoorbeeld alle normen die te maken hebben met de gevel gekoppeld aan gevel, normen die te maken hebben met keuken aan de keuken, enzovoorts.

Kwaliteit in Balans werkt van grof naar fijn en start met het vaststellen van de kwaliteitsuitgangspunten. Zo ook in deze blauwdruk. Op basis van deze kwaliteitsuitgangspunten wordt bepaald welke normen van toepassing (kunnen) zijn per ruimte, bouwdeelgroep of bouwdeel. Opvolgend biedt de blauwdruk ruimte om een prestatie-eis vast te stellen voor de aanvangsingreep- en beheerfase, per bouwdeel, op basis van de betreffende norm.  

Het excel bestand bevat een tabblad instructie voor een uitgebreide instructie van de werkwijze van deze blauwdruk.

LET OP: Dit bestand macro’s bevat, Microsoft heeft de beveiliging aangescherpt waardoor u eenmalig toestemming moet geven voor het gebruik van ervan. Bij eerste opening van de blauwdruk komt u uit op het tabblad Opstarten waar staat beschreven welke stappen u moet ondernemen om het bestand zonder foutmeldingen te kunnen gebruiken. Dit bestand werkt niet in de online versie van MS Excel.

Online versieGratis Downloaden