RGS NL

Publicaties

De stichting RGS biedt diverse publicaties, video's, modelcontracten en opleidingen aan met als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en het daarbij toepassen van resultaatgericht samenwerken. Alle publicaties van St. RGS zijn gratis te downloaden. Ook kunt u publicaties als drukwerk bestellen, tegen kostprijs.

 

Kwaliteit in Balans Normenboek 2022 - 2e druk

Auteur(s)Geert Vijverberg (Vijverberg Consulting), Ricardo Romers (Smits Vastgoedzorg), Mark Valies (Rutges Vernieuwt), Harm Veldhuizen (Roza Vastgoedonderhoud), Mirthe Bentvelzen (Roza Vastgoedonderhoud)
Aantal pagina's284
Jaar van uitgave2023

Een goede vraagspecificatie, met daarbinnen een heldere en complete beschrijving van de vastgoedkwaliteit, is essentieel. Bij Resultaatgericht Samenwerken wordt op een andere wijze (functioneel specificeren) uitgevraagd dan bij traditionele projecten. Opdrachtgevers schrijven de vereiste kwaliteit (resultaat) voor in functionele termen en niet de maatregelen om de gewenste kwaliteit te bereiken. Opdrachtnemers presenteren maatregelen in verschillende scenario’s om die kwaliteit te bereiken. Functioneel specificeren vereist dat die kwaliteit meetbaar en bespreekbaar is en zoveel mogelijk gestandaardiseerd wordt uitgewisseld. Kwaliteit in Balans ondersteunt de functionele vraagspecificatie, het formuleren van kwaliteitsuitgangspunten, de vertaalslag naar prestatie-eisen, de projectopname, de keuze voor het best passende scenario en de aanvangs- en eindkeuring.

Het normenboek Kwaliteit in Balans 2022 vervangt het oude normenboek uit 2016 en sluit aan op de in april 2021 geheel vernieuwde Leidraad Resultaatgericht Samenwerken. In deze 2e druk zijn enkele wijzigingen en correcties doorgevoerd. Pagina 11 van de 2druk bevat een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen.

Kwaliteit in Balans 2022 bevat circa 100 normen met ruim 220 subnormen, verdeeld over 7 kwaliteitsthema’s: veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, toekomstwaarde en wonen.

Gedrukte versie€ 50,00Excl. BTW
Online versieGratis Downloaden