Leidraad Resultaatgericht Samenwerken - Duurzaam samenwerken bij onderhouden en investeren in vastgoed

Auteur(s)Olaf Piekhaar, Geert Vijverberg, Hans van der Krogt
Aantal pagina's236
Jaar van uitgave2021

Dit praktische boek geeft u inzicht in het RGS-proces en de toepassing van RGS in de praktijk. In de bijlagen vindt u handige hulpmiddelen zoals model contracten en voorbeelden van selectiecriteria, onderhoudsscenario’s, planningen, kwaliteitsplannen, evaluaties, etc.
De leidraad is geschreven vanuit het gedachtegoed van woningcorporaties en vastgoedonderhoudsbedrijven, maar is zeker ook goed bruikbaar in de zorg, het onderwijs of bij overheden.
Deze Leidraad RGS vervangt de versie uit 2015 en is geactualiseerd met recente ontwikkelingen en alles wat in de praktijk beproeft en bruikbaar is. Concreet verschuift het accent in Leidraad RGS 2021 meer naar:

  • projectoverstijgend werken, waarbij co-makers meer gaan meedenken en adviseren over de meest optimale oplossing voor een deelportefeuille in plaats van sec een individueel project of complex;
  • breder toepassen van RGS op meerdere werksoorten zoals het planmatig, contract- en dagelijks onderhoud, renovatie, verduurzaming en waar gewenst nieuwbouw;
  • verbinden van de managementrollen besturen, portefeuille-, asset- en propertymanagement en daarmee het integraal onderhouden van en investeren in vastgoed beter mogelijk te maken.

Op 13 april 2021 is de nieuwe Leidraad gelanceerd via een online event met ruim 700 deelnemers, met in het programma onder andere de visies van de voorzitters van Aedes, Bouwend Nederland en OnderhoudNL en interviews met de Leidraad-auteurs Piekhaar, Vijverberg en Van der Krogt.
U kunt het lanceringsevent hier terugkijken