RGS NL

Publicaties

De stichting RGS biedt diverse publicaties, video's, modelcontracten en opleidingen aan met als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en het daarbij toepassen van resultaatgericht samenwerken. Alle publicaties van St. RGS zijn gratis te downloaden. Ook kunt u publicaties als drukwerk bestellen, tegen kostprijs.

 

Modelovereenkomsten

Bij Resultaatgericht Samenwerken (RGS) legt een corporatie de na te streven kwaliteit vast in zogenaamde functionele prestatie-eisen en dus niet in een vooraf dichtgetimmerd bestek. Bij RGS is het te bereiken resultaat beschreven in de vraagspecificatie die een corporatie aan de opdrachtnemer meegeeft (naast kwaliteit ook budget, exploitatieduur, huurstelling, rendement en overige uitgangspunten, randvoorwaarden en eisen). De opdrachtnemer presenteert de mogelijkheden in verschillende scenario’s met financiële doorrekening. De corporatie kiest het gewenste scenario. Aedes en OnderhoudNL hebben een modelovereenkomst ontwikkeld die bestaat uit verschillende sets en gebruikt kan worden bij RGS.
Online versieGratis Downloaden