RGS NL

Publicaties

De stichting RGS biedt diverse publicaties, video's, modelcontracten en opleidingen aan met als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en het daarbij toepassen van resultaatgericht samenwerken. Alle publicaties van St. RGS zijn gratis te downloaden. Ook kunt u publicaties als drukwerk bestellen, tegen kostprijs.

 

Onderzoek: RGS biedt aantoonbaar meerwaarde

In het tweede en derde kwartaal van 2022 heeft Brink in opdracht van Stichting RGS en Stichting VGO een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van resultaatgericht samenwerken (RGS). Het beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt is positief. Op een flink aantal aspecten ervaren zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers duidelijk meerwaarde van het werken met RGS. Deze hebben te maken met voorspelbaarheid, in-control zijn, continuïteit en werken aan de lange termijn. Opdrachtgevers ervaren meer budgetzekerheid en verbetering van de kwaliteit van woningen. Opdrachtnemers ervaren dat zij aantrekkelijker werkgevers zijn geworden. Effecten op langere termijn zijn hogere bewonerstevredenheid, kostenbesparing en faalkostenreductie. RGS zorgt voor leuker werk, kennisontwikkeling en professionalisering. Er zijn ook aandachtspunten uit het onderzoek gekomen: het voortraject kan intensief zijn en RGS vergt sociale en communicatieve vaardigheden. RGS is ook samen leren: een samenwerking moet groeien en vraagt om een open houding en een vertrouwensband.
Online versieGratis Downloaden