RGS NL

Publicaties

De stichting RGS biedt diverse publicaties, video's, modelcontracten en opleidingen aan met als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en het daarbij toepassen van resultaatgericht samenwerken. Alle publicaties van St. RGS zijn gratis te downloaden. Ook kunt u publicaties als drukwerk bestellen, tegen kostprijs.

 

Presentatie Introductie Resultaatgericht Samenwerken – januari 2023

Auteur(s)RGSNL
Aantal pagina's20
Jaar van uitgave2022
Deze presentatie beschrijft de essentie van resultaatgericht samenwerken en is bedoeld als kennismaking met RGS. De presentatie kan als hulpmiddel dienen bij de introductie van RGS in samenwerkingen of organisaties, of voor kennisoverdracht. In de presentatie komen de volgende onderdelen aan bod:
  • De maatschappelijke woon- en bouwopgave
  • Werksoorten en integrale aanpak
  • Essentie RGS
  • Waarom samen?
  • Inkoop- & samenwerkingsvormen
  • Rollen opdrachtgever & opdrachtnemer
  • Is het simpel? Nee!
  • Zelf aan de slag
Online versieGratis Downloaden