RGS NL

Publicaties

De stichting RGS biedt diverse publicaties, video's, modelcontracten en opleidingen aan met als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en het daarbij toepassen van resultaatgericht samenwerken. Alle publicaties van St. RGS zijn gratis te downloaden. Ook kunt u publicaties als drukwerk bestellen, tegen kostprijs.

 

RGS CO₂ Monitor

In 2017 introduceerde Aedes de Routekaart CO2-neutraal 2050. Middels de Routekaart is in 2018 de omvang van de verduurzamingsopgave door Aedes en de woningcorporaties in kaart gebracht. Deze opgave blijkt enorm en beloopt 108 miljard euro. Conclusie is dat de opgave op een verstandige wijze moet worden gefaseerd waarbij we op natuurlijke momenten de juiste dingen doen. No regret dus! Belangrijk daarbij is om ambities te monitoren. De RGS CO2 Monitor geeft richting aan te maken keuzes en ondersteunt bij het monitoren en verantwoorden van de klimaatdoelstellingen en de betaalbaarheid van de verduurzamingsopgave. De CO2 Monitor is gekoppeld aan het RGS-procesmodel en de kwaliteitsthema’s daarbinnen.


DISCLAIMER: In 2021 heeft Aedes de nieuwe Routekaart 2.0 gelanceerd. Te zijner tijd volgt een aangepaste RGS CO2 Monitor, aansluitend op de Routekaart 2.0 en de resultaten van het BTIC-project 6.1.2 Ontwikkeling KPI’s CO2 en circulariteit.

Gedrukte versie€ 12,50Excl. BTW
Online versieGratis Downloaden