RGS-scan opdrachtnemers

Met het invullen van deze scan krijgt u een eerste inzicht in waar u staat als het gaat om resultaatgericht samenwerken (RGS). De scan heeft betrekking op de beantwoording van de volgende vraag: "Is RGS iets voor mijn organisatie (op dit moment)?"

De scan bestaat uit een 10-tal stellingen, waarop drie antwoorden gegeven kunnen worden:

  • geheel van toepassing
  • deels van toepassing
  • niet van toepassing

Op basis van de gegeven antwoorden krijgt u een terugkoppeling toegestuurd, waarbij wordt aangegeven of RGS (op dit moment/in deze situatie) geheel, grotendeels of beperkt bij uw organisatie past. Daarbij wordt verwezen naar informatie waar u voor het maken van een vervolgstap gebruik van kunt maken.

Vragen over: Visie en klantfocus
Vragen over: Kennis en competenties
Vragen over: Management en vernieuwing

Volgende
VorigeVolgende


Tot slotVorige