Publicaties

De stichting RGS biedt diverse publicaties, video's, modelcontracten en opleidingen aan met als doel het bevorderen van de kwaliteit en duurzaamheid van vastgoedonderhoud en het daarbij toepassen van resultaatgericht samenwerken. Alle publicaties zijn gratis te downloaden of als drukwerk tegen kostprijs te bestellen.

 

Kwaliteit in Balans Normenboek 2022 - 2e druk

Een goede vraagspecificatie, met daarbinnen een heldere en complete beschrijving van de vastgoedkwaliteit, is essentieel. Bij Resultaatgericht Samenwerken wordt op een andere wijze (functioneel specificeren) uitgevraagd dan bij traditionele projecten. Opdrachtgevers schrijven de vereiste kwaliteit (resultaat) voor in functionele termen en niet de maatregelen om de gewenste kwaliteit te bereiken. Opdrachtnemers presenteren maatregelen in verschillende scenario’s om die kwaliteit te bereiken. Functioneel specificeren vereist dat die kwaliteit meetbaar en bespreekbaar is en zoveel mogelijk gestandaardiseerd wordt uitgewisseld. Kwaliteit in Balans ondersteunt de functionele vraagspecificatie, het formuleren van kwaliteitsuitgangspunten, de vertaalslag naar prestatie-eisen, de projectopname, de keuze voor het best passende scenario en de aanvangs- en eindkeuring.

Het normenboek Kwaliteit in Balans 2022 vervangt het oude normenboek uit 2016 en sluit aan op de in april 2021 geheel vernieuwde Leidraad Resultaatgericht Samenwerken. In deze 2e druk zijn enkele wijzigingen en correcties doorgevoerd. Pagina 11 van de 2druk bevat een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen.

Kwaliteit in Balans 2022 bevat circa 100 normen met ruim 220 subnormen, verdeeld over 7 kwaliteitsthema’s: veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid, gebruikskwaliteit, duurzaamheid, toekomstwaarde en wonen.

Kwaliteit in Balans blauwdruk

De KiB-blauwdruk is een hulpmiddel om de Kwaliteit in Balans werkwijze zoals omschreven op pagina 25 tot en met 33 van het Kwaliteit in Balans normenboek 2022 2e druk in praktijk te brengen. Met de blauwdruk wil Stichting RGS gebruikers die met Kwaliteit in Balans willen werken voorzien van een toepassing om functioneel te kunnen specificeren. Dit wil zeggen de te realiseren kwaliteit meetbaar te maken en vast te leggen. Dit kun je doen op verschillende niveaus, namelijk voor de gehele voorraad (basis- of referentiekwaliteit), deelvoorraad of projecten.

De Kwaliteit in Balans blauwdruk is een gestandaardiseerd document waarbij alle normen uit het Kwaliteit in Balans 2022 2e druk zijn toegewezen aan kwaliteitsthema’s, kwaliteitsvelden en uiteindelijk aan ruimten, bouwdelengroepen en bouwdelen waar deze normen in voor kunnen komen. Hiermee zijn bijvoorbeeld alle normen die te maken hebben met de gevel gekoppeld aan gevel, normen die te maken hebben met keuken aan de keuken, enzovoorts.

Kwaliteit in Balans werkt van grof naar fijn en start met het vaststellen van de kwaliteitsuitgangspunten. Zo ook in deze blauwdruk. Op basis van deze kwaliteitsuitgangspunten wordt bepaald welke normen van toepassing (kunnen) zijn per ruimte, bouwdeelgroep of bouwdeel. Opvolgend biedt de blauwdruk ruimte om een prestatie-eis vast te stellen voor de aanvangsingreep- en beheerfase, per bouwdeel, op basis van de betreffende norm.  

Het excel bestand bevat een tabblad instructie voor een uitgebreide instructie van de werkwijze van deze blauwdruk.

LET OP: Dit bestand macro’s bevat, Microsoft heeft de beveiliging aangescherpt waardoor u eenmalig toestemming moet geven voor het gebruik van ervan. Bij eerste opening van de blauwdruk komt u uit op het tabblad Opstarten waar staat beschreven welke stappen u moet ondernemen om het bestand zonder foutmeldingen te kunnen gebruiken. Dit bestand werkt niet in de online versie van MS Excel.

Leidraad Resultaatgericht Samenwerken - Duurzaam samenwerken bij onderhouden en investeren in vastgoed

Dit praktische boek geeft u inzicht in het RGS-proces en de toepassing van RGS in de praktijk. In de bijlagen vindt u handige hulpmiddelen zoals model contracten en voorbeelden van selectiecriteria, onderhoudsscenario’s, planningen, kwaliteitsplannen, evaluaties, etc.
De leidraad is geschreven vanuit het gedachtegoed van woningcorporaties en vastgoedonderhoudsbedrijven, maar is zeker ook goed bruikbaar in de zorg, het onderwijs of bij overheden.
Deze Leidraad RGS vervangt de versie uit 2015 en is geactualiseerd met recente ontwikkelingen en alles wat in de praktijk beproeft en bruikbaar is. Concreet verschuift het accent in Leidraad RGS 2021 meer naar:

  • projectoverstijgend werken, waarbij co-makers meer gaan meedenken en adviseren over de meest optimale oplossing voor een deelportefeuille in plaats van sec een individueel project of complex;
  • breder toepassen van RGS op meerdere werksoorten zoals het planmatig, contract- en dagelijks onderhoud, renovatie, verduurzaming en waar gewenst nieuwbouw;
  • verbinden van de managementrollen besturen, portefeuille-, asset- en propertymanagement en daarmee het integraal onderhouden van en investeren in vastgoed beter mogelijk te maken.

Op 13 april 2021 is de nieuwe Leidraad gelanceerd via een online event met ruim 700 deelnemers, met in het programma onder andere de visies van de voorzitters van Aedes, Bouwend Nederland en OnderhoudNL en interviews met de Leidraad-auteurs Piekhaar, Vijverberg en Van der Krogt.
U kunt het lanceringsevent hier terugkijken